• Kübra Türker
  • Kübra Türker

    Kübra Türker, 6 Eylül 1992 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Öğrenim hayatını babasının mesleği olan askerlik sebebiyle yurdun pek çok farklı toprağında sürdürdü. Üniversite öğrenimini âşık olduğu şehirde İzmir'de, doğaya ve canlılığa olan merakıyla Ege Üniversitesi Biyoloji bölümünde başlayan yazar, ilk kitabı Aşkın Nazlı Hâli'ni babasının gönül verdiği meslekten ilham alarak bu şehirde kaleme aldı. Öğretmen olarak tamamladığı öğrenim hayatının ardından ikinci kitabını yazmaya İzmit şehrinin Değirmendere kıyısının maviliklerinde devam etmektedir.

     


  • Kitapları

  • Resimler